Algemene voorwaarden

Cindy's Corner
Haagstraat 1a
9930 Zomergem
BTW BE 0807 091 864

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Cindy's Corner besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van de site. Cindy's Corner kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden diensten en producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Cindy's Corner kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Cindy's Corner kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. Evenmin is Cindy's Corner aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Cindy's Corner, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Cindy's Corner

Intellectuele rechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder niet limitatief inbegrepen benamingen, logos, verstrekte informatie, gegevens) met betrekking tot de site van Cindy's Corner komen toe aan Cindy's Corner Elk gebruik ervan of van gelijkwaardige tekens is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Cindy's Corner

E-mail correspondentie

Door het bezoeken van onze website en het versturen van e-mails naar Cindy's Corner geeft u te kennen dat u geen beroep wenst te doen op eventuele eigendomsaanspraken en/of het doen gelden van auteursrechten op uw communicatie. We behouden ons het recht toe, de informatie die u ons toestuurde naar eigen voorkeur te gebruiken.